Gi ut bok på eget forlag, tradisjonelt forlag eller vanityforlag

William Faulkners skrivemasking - kredit Gary Bridgman, southsideartgallery.com

I denne artikkelen ser jeg på fordeler og ulemper med å gi ut bok på eget forlag kontra tradisjonelt forlag, samt den mellomløsningen som kalles vanityforlag.

Gi ut bok på tradisjonelt forlag

Den store drømmen til mange forfattere er å bli utgitt på et forlag, gjerne et som er anerkjent, og helst en av de fire største – Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug eller Vigmostad & Bjørke.

For debutanter er den største flaskehalsen er å bli antatt i utgangspunktet. Bare 1 % av alle manus som sendes inn til norske forlag blir til bok. Du kan se på forlaget som en slags investor – de investerer tid og penger i bokutgivelsen, og forventer å få en viss avkastning. Derfor må bøkene som antas ha et visst kommersielt potensiale for at forlaget skal gå i pluss.

Skulle du være så heldig å komme gjennom nåløyet til et forlag, vil de håndtere kvalitetssikringen og utgivelsesprosessen for deg. Styrken til tradisjonelle forlag er at de bruker mye ressurser på å heve kvaliteten på historien, strukturen og språket i boka. Gjennom samarbeidet med din tildelte redaktør bearbeider du manuset i flere runder før det blir endelig klart for utgivelse. Forlagene sørger for et profesjonelt omslagsdesign og god layout på teksten.

Som forfatter har du ingen direkte utgifter – men du betaler i form av at du frasier deg mesteparten av inntektene fra boksalget. Av salgsinntektene mottar du 15 % i royalty for papirbøker og 26 % (av utsalgspris minus moms) for e-bøker. En stor fordel med tradisjonelle forlag er at forfatteren mottar et forskudd for 1/3 av bokopplaget. Dette minstehonoraret beholder du uansett om boka skulle selge dårlig.

En liste over norske forlag finner du i Boknetts bransjeguide. Sørg for at ditt bokmanus passer inn i forlagets profil – sjekk om de utgir denne sjangeren.

Gi ut bok på vanityforlag

En mellomting mellom tradisjonelt forlag og eget forlag er det som kalles vanityforlag («forfengelighetspublisering») eller hybridforlag. De gjør det mulig for flere smale bøker å se dagens lys, bøker som er for nisjepregede til at vanlige forlag tør å satse på dem. Grunnen er at deres hovedinntektskilde ikke kommer fra bokleserne, men fra forfatterne.

De tar seg av alt det praktiske og tekniske i forbindelse med bokproduksjon og distribusjon. Til gjengjeld må du som forfatter betale for arbeidet og boktrykkingen, samt at du gir fra deg rettighetene til bokmanuset ditt.

Vanityforlag har ikke samme krav til kvalitet som et tradisjonelt forlag. Noen har ingen krav til redaksjonell behandling, mens andre kan tilby redaktør, språkvasker eller korrekturleser for et tillegg i prisen. Noen krever at du som forfatter må klare å forhåndsselge et visst antall bøker.

Ulike vanityforlag har ulike prismodeller. Eksempler på norske vanityforlag er Kolofon, Publica, Licentia, Alpha forlag og Elefantus.

Skulle du velge en av disse, vil jeg råde deg til å sette deg godt inn i hva det er du betaler for, og hvor stor andel av salgsinntektene du vil få. Vær oppmerksom på at selv om du som forfatter betaler for hele bokutgivelsen, kan du likevel få like lav royalty som hos et tradisjonelt forlag.

Pass på at boka får en god kvalitetssikring av språk og og et flott omslag. Sørg for at du vet hvilke rettigheter du frasier deg ved å overlate manuset til et vanityforlag.

Gi ut bok på eget forlag

Et tredje alternativ er å gi ut boka selv. Dette er det mest arbeidskrevende alternativet. Til gjengjeld beholder du fortjenesten selv ,og du beholder alle rettigheter til bokmanuset.

Eget forlag passer godt for deg som ønsker full kontroll over utgivelsesprosessen. I motsetning til tradisjonelle forlag er det du selv som bestemmer tittelen, designet og prisen. I motsetning til vanityforlag, beholder du selv alle rettighetene til manuset og kan gjøre hva du vil med det.

Etter hvert som forfattere blir klar over hvor viktig det er med god kvalitet på manuset, jo mer profesjonelle blir selvpubliserte bøker. Dette har amerikanerne visst lenge, og mange indieforfattere på Amazon har gjort stor suksess. Det er ytterst viktig at du ikke bare publiserer førsteutkastet ditt, men samarbeider med språkkyndige konsulenter slik at du skriver den beste boka du kan skrive. Pass på at omslaget ikke ser hjemmelaget ut, men holder samme standard som bøker utgitt på tradisjonelle forlag.

Markedsføring er også en viktig bit – men husk at du ikke slipper unna å markedsføre din egen bok om du velger tradisjonelt forlag eller vanityforlag heller.

Ja, det er mye man må tenke på som forfatter med eget forlag, men det er også utrolig tilfredsstillende å nå de målene man har satt seg. Sørg for at du gjør det beste for «babyen» din, når du sender boka ut i verden. Lykke til!

 

Se også artikkelen Hvordan bli forfatter.

Se hvor lett det er å starte sitt eget forlag.

Les mer om bokutgivelse på eget forlag i Gi ut din egen e-bok:

Kjøp boka

Les de første sidene i boka – gå til leseutdrag.

Related posts

Leave a Comment