Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse

Denne innholdsfortegnelsen gir et godt overblikk over emnene som gjennomgås i Gi ut din egen e-bok.

 • Forord ved Elin Ørjasæter
 • Om forfatteren og boka
 • Introduksjon
 • Når forfatteren blir forlegger og leseren anmelder
 • Hva trenger du for å komme i gang?
 • Om e-bøker og markedet
 • En rundtur i e-bøkenes verden
 • Leseenheter og leseprogrammer
 • Fordeler med e-bøker
 • Det norske e-bokmarkedet
 • Bokutgivelse – eget eller andres forlag?
 • Utgi på etablert forlag
 • Utgi på eget forlag
 • Indieforfatterne kommer!
 • Eksempler til inspirasjon
 • Indieforfatterens ti bud
 • Markedsføring
 • Start før boka er utgitt
 • Blogg
 • Sosiale medier
 • Video
 • Lanseringen
 • Det avgjørende førsteinntrykket
 • Omslaget og tittelen
 • Innholdsbeskrivelsen
 • Leseutdraget
 • Fra perm til perm
 • Formatering av teksten
 • Word – til glede og frustrasjon
 • Overskrifter og brødtekster
 • Skrift
 • Avsnitt
 • Replikkstrek
 • Kvalitetssikring av manus
 • Beta-lesere
 • Jo, du trenger en redaktør
 • Korrektur og språkvask
 • Krav til bilder i e-bøker
 • Verktøy for bildebehandling
 • Bilderettigheter og -databaser
 • Designe omslaget
 • Klargjøre manus
 • ISBN
 • Omslagsside og tittelside
 • Kolofonside
 • Innholdsfortegnelse
 • Stikkordregister
 • Konvertering til e-bok
 • E-bok – spesielle hensyn
 • Hva e-boka ikke kan inneholde
 • Hva e-boka kan/bør inneholde
 • Metadata
 • Kopibeskyttelse
 • E-bokformater
 • E-bokproduksjon
 • Lagre som HTML først
 • Konvertere til EPUB
 • Litt teknisk om EPUB
 • Konvertere til Kindle-versjon
 • Validering og testing
 • Validering av e-bokfila
 • Overføre e-bokfila til mobil og nettbrett
 • Overføre via USB fra Calibre til leseenhet
 • Sjekkliste – fra Word til e-bok
 • Salg
 • Prisfastsetting
 • Salgskanaler og fortjeneste
 • EBOK.NO
 • eBokNorden
 • Norske nettbokhandlere (Bokbasen)
 • Registrere boka i Bokbasen
 • Internasjonale nettbokhandler
 • Forberedelser til internasjonal publisering
 • Amazon Kindle Store
 • iBooks Store (Apple)
 • Google Play Books
 • Strømmetjenester
 • Direktesalg fra eget nettsted
 • Bibliotek
 • Innkjøpsordningene
 • Låne ut e-boka via bibliotekene
 • Pliktavlevering
 • Crowdfunding
 • Veien videre
 • Kurs og foredrag
 • Følg med på utviklingen
 • Trykke papirbok også?
 • Ut i verden
 • Vi sees på nettet
Kjøp boka

Les et utdrag av boka

Les mer om boka

Ofte stilte spørsmål