Status e-bøker høsten 2016

Skjermdump fra rapport om status e-bøker høsten 2016, hvor tekst om at indieforfattere tar markedsandeler er uthevet.

E-bøker er annerledes enn papirbøker, konkluderer en europeisk undersøkelse om status for e-bøker høsten 2016. Indieforfattere priser seg lavere og tar markedsandeler. Og bokbransjen henger etter i den digitale transformasjonen.

Teamet bak Global Ebook Report lanserte nylig en whitepaper kalt eBooks are different – A closeup on digital sales trends in Germany, Italy and Spain. Her er en oppsummering av innholdet i rapporten:

Hvorfor har salget av e-bøker nådd et tak?

Innen høsten 2016 har e-bøker blitt «mainstream» og har lykkes å okkupere en betydelig andel av inntektene for store forlagene, særlig i det engelskspråklige markedet. Men også i en rekke europeiske markeder har leserne omfavnet lesing på skjerm, om enn på mer begrensede og differensierte måter.

Siden 2013 har den første veksten i e-bokformatet stagnert på rundt 20 prosent av engelskspråklige bøker for allmennmarkedet. I land som Tyskland eller Nederland, står inntekter fra e-bøker for gjennomsnittlig rundt 10 prosent, og enda lavere i Spania, Italia, Polen og Skandinavia.

Bransjen har diskutert hva som er grunnen til at salget ser ut til å ha nådd et tak. Mulige årsaker er at de sterkeste leserne av skjønnlitteratur begynte å lese e-bøker først, og at markedet er mettet. Eller at leserne lider av «digital fatigue», altså de orker ikke å lese mer på skjerm.

Indieforfattere tar markedsandeler fra de største forlagene

Til tross for den påståtte stagnasjonen, hevder Amazon å ha et økende e-boksalg. Det skyldes tilveksten av indieforfatterne som har tatt store markedsandeler. Dette poenget har ikke blitt tatt med i forlagenes egne rapporter. Men både AuthorEarnings og BookSeller bekrefter at indieforfatteres andeler av e-boksalget har økt på bekostning av de største forlagene.

Dette gjelder det engelskspråklige markedet. Det er vanskelig å finne data for ikke-engelskspråklige markeder. Men rapportskribentene mener å ha funnet data gjennom å analysere informasjon fra distributørene av e-bøker.

Den digitale evolusjonen er mer kompleks enn forventet

Tankegangen rundt den digitale utviklingen i bokbransjen har vært at e-boka bare er et digitalt format av papirboka. Denne tilnærmingen er altfor enkel. Den digitale transformasjonen som også bokbransjen står overfor har ført til fusjoner og oppkjøp.

Forfattere har fått nye kanaler for å gjøre publikum oppmerksom på bøkene. Publikum har endret måten de velger bøker på, hvor mye de er villige til å betale, samt hvor og til hvem de forteller om de har lest. Interessant nok har ikke de digitale leseplattformene fulgt denne utviklingen. For eksempel er dagens Kindle forbausende lik den første som kom i 1998, med sin kopisperre og uten muligheter for å arbeide med notatene eller andre innholdstyper og -formater.

Bøker og lesing har bare såvidt begynt den digitale transformasjonen. Debatten bør dreies mot hvordan man best legger til rette for gode leseropplevelser, uavhengig av format og kanal, mener rapportskriverne.

Hva er en optimal prisstrategi for e-bøker?

Rapporten har tatt for seg utviklingen i tre ikke-engelske europeiske markeder: Tyskland, Italia og Spania. De har oppdaget at «the sweet spot» (den mest passende) prisen for e-bøker er mellom 5 og 10 €.

For å forstå dynamikken bak e-boksalg må man ta i betraktning både kvantitet og inntekter. På den ene siden kjøper ikke leserne nødvendigvis flere bøker, spesielt romaner, bare fordi de er billige. Man har begrenset tid til å lese. På den andre siden må utgiverne satse på om det er mest realistisk å få solgt mange bøker til en lav pris, kontra få bøker til en høy pris. 10 € avdekker seg stadig tydeligere som en grense når det gjelder valget av prisstrategi.

Noen av forlagene har en høy prisstrategi. Spesielt i Tyskland kan den se ut å ha noe for seg, hvor de klarer å generere betydelige inntekter også fra små salgsvolum. Rapporten stiller spørsmål ved om en slik framgangsmåte kan fungere i annet enn i land med robust økonomi, og om den også i Tyskland vil være bærekraftig i årene framover.

I land som sliter mer økonomisk, som Spania eller Italia, har utgiverne lært seg å bruke ulike prisstrategier og justere prisen ut fra sjanger eller målgruppe.

Noen tyske forlag har også gode erfaringer fra eksperimenter med å lansere e-bokversjonen en måned før lansering av papirutgaven, med en introduksjonspris på 5 € eller lavere.

Indieforfattere markedsfører sine bøker til enda lavere priser, til 3 € eller lavere. Disse uavhengige (eller selvpubliserte) forfatterne helt andre hensyn å ta. Hos dem kommer 92 prosent av inntektene fra 98 prosent av e-bøkene som koster under 5 €.

Priser på e-bøker er sjangersensitive

Mens prisen på papirbøker har stabilisert seg på et visst nivå uavhengig av innhold, gjelder ikke det samme for e-bøker. Her er faktisk sjangeren det mest avgjørende for prisfastsettingen, ifølge rapporten.

Lesere av e-bøker kjøper mest underholdningslitteratur og bestselgere innen skjønnlitteratur. En annen interessant kategori er «young adult fiction» for jenter.

Overraskende nok står nyutgivelser av eldre titler (backlist) for over halvparten av e-bokinntektene i Italia.

Spania skiller seg ut ved at sakprosa langt overstiger skjønnlitteratur når det gjelder e-boksalg. Her selges også en imponerende andel av lærebøker digitalt.

Dette viser at ulike markeder er interessert i ulike tema, noe utgiverne må ta hensyn til i planleggingen.

Rapporten kan lastes ned herfra.

Hvis du vil lese om e-bøker i det norske markedet, er det et eget kapittel om dette i Gi ut din egen e-bok.

Related posts

One Thought to “Status e-bøker høsten 2016”

  1. pdf er 10 ganger bedre, akurat som mp3 versjon av ebøker målt opp mot cdr

Leave a Comment