Moms på e-bøker

Bamsemoms som ligger oppå en Kindle

I motsetning til papirbøker er salg av e-bøker til momsbelagt. Før du blir momspliktig trenger du ikke å tenke på merverdiavgiften. Hvordan skal du som indieforfatter forholde deg til momsplikt, og hvordan skal du beregne rabatter til forhandler når du må ta hensyn til merverdiavgift? 

Det er vanlig at prisen på varer inneholder merverdiavgift, populært kalt moms. Papirbøker er i en særstilling i Norge, siden de er fritatt fra moms i siste ledd. Altså slipper forbrukerne å betale moms på papirbøker.

En e-bok er visst en digital tjeneste

Myndighetene har bestemt at e-bøker ikke skal behandles på lik linje med papirbøker, men avgiftsbelegges slik som andre digitale tjenester. Det vil si at forbrukeren må betale 25 prosent moms til staten når han kjøper en e-bok.

Vær oppmerksom på at hvis du «bundler» sammen papirboka med e-boka og selger dem som en pakke, blir også papirboka momsbelagt.  Det er grunnen til at vi ikke ser mange tilbud som «kjøp denne boka og få e-boka på kjøpet».

Bok-Norge imot moms på e-bøker

Flere krefter i bransjen jobber for at e-bøker og papirbøker skal behandles likt. I notatet «Det digitale bok-Norge» sier Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen at det er en hindring for raskere vekst i Norge at e-bøkene skal momsbelastes. Uten moms ville norske lesere fått e-bøkene i gjennomsnitt 44 prosent billigere enn papirboka. Og de kunne ha solgt papirbok og e-bok sammen som en pakke.

Bokbransjen foreslår en definisjon av e-bøker som skiller dem fra digitale tjenester, og som gjør det mulig å oppheve momsen. Tom Egeland, forfatter og styremedlem i Forfatterforeningen, sa det ganske treffende i en kronikk i Aftenposten: «Hvis en e-bok er en digital tjeneste, er en papirbok en cellulosebasert tjeneste. Men en bok er hverken teknologi eller format. En bok er innhold.»

Moms i praksis

Hvilken praktisk betydning har så momsen for deg som skal selge e-bøker? Det avhenger av om du er momspliktig eller ikke. I det øyeblikket firmaet ditt overstiger en omsetning på 50 000 kroner blir du momspliktig. Det vil si at firmaet ditt skal registreres i merverdiavgiftregisteret hos Skatteetaten. Så lenge du ikke er momspliktig trenger du ikke å tenke på momsen, men ta uansett vare på alle bilag (kvitteringer og fakturaer) til senere.

La oss ta et regneeksempel for å se hva momsen innebærer. Si at du setter utsalgsprisen på e-boka til 150 kroner. Utsalgspris kalles også bruttopris, det vil si pris inklusive moms. Bruttoprisen tilsvarer 125 prosent (100 prosent nettopris + 25 prosent moms). For å beregne momsen tar du utsalgsprisen og ganger med 25 og deler på 125. I dette tilfellet utgjør momsen altså (150*25/125) 30 kroner.  Det vil si at nettoprisen (pris uten moms) er 120 kroner.

Regneeksempel – ikke momspliktig

La oss først se på et eksempel hvor du ennå ikke er momspliktig, og selger direkte til kunden. Siden du ikke er pliktig til å kreve inn moms til staten, vil du motta du hele beløpet fra kunden selv, altså 150 kroner.

Hvordan blir så regnestykket hvis du selger via en forhandler, som skal ha sin del av kaka? Forhandleren er normalt momspliktig, så av de 150 kronene som kunden betaler skal både staten (moms) og forhandleren (rabatt) ha hver sin andel. Her må man holde tunga rett i munnen.

Forhandleren skal ha rabatt, la oss si 20 prosent. Den skal beregnes av nettoprisen på 120 kroner, altså utgjør rabatten 24 kroner. Dette er hva forhandleren sitter igjen med i fortjeneste. Forhandleren skal dessuten kreve inn momsen, som vi fant ut er på 30 kroner. Selv sitter du igjen med 96 kroner (150-24-30), som er beløpet du fakturerer forhandleren for.

Regneeksempel – momspliktig

La oss si at du har blitt momspliktig, hva vil du da sitte igjen med hvis utsalgsprisen fortsatt er 150 kroner? Selger du direkte til kunden må du kreve inn moms på 30 kroner, og sitter igjen med 120 kroner selv.

Selger du via en forhandler må du kreve inn moms fra forhandleren. I tillegg til fortjenesten din på 96 kroner (se over), må du plusse på 25 prosent moms, som utgjør 24 kroner. Du fakturerer altså forhandleren for 120 kroner totalt, hvorav 24 går til staten. (Forhandleren skylder nå staten 6 kroner i moms, siden han har krevd inn 30 kroner fra kunden og betalt 24 til deg).

Omsetningsoppgave – inngående og utgående moms

Når du er momspliktig skal du levere omsetningsoppgave til Skatteetaten, hvor du beregner om du er skyldig eller har til gode moms. Regnestykket er utgående merverdiavgift (ved salg) minus inngående merverdiavgift (som du betaler ved kjøp). Omsetningsoppgaver for bedrifter som omsetter for under en million, leveres en gang i året, i februar.

Det som er verdt å merke seg at fra det øyeblikket du blir momspliktig kan du trekke fra inngående moms på relevante varer og tjenester du har kjøpt tre år tilbake i tid, så lenge det har noe med næringsvirksomheten din å gjøre. Derfor er det lurt å ta vare på alle bilagene, altså kvitteringer og fakturaer, som har med skriving og forlagsdrift å gjøre. Disse trenger du uansett til regnskapet.

Har du spørsmål om merverdiavgift kan du kontakte Skatteetaten.

Related posts

Leave a Comment